[1]
Sommerseth, R. og Hanssen, H. 2012. Å forske via internett; Muligheter og utfordringer ved bruk av åpen lenke i rekruttering av informanter og innsamling av data. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 8, 2 (des. 2012), 59–74. DOI:https://doi.org/10.7557/14.2410.