[1]
Pedersen, K.L. og Einarsen, K.A. 2013. Sykepleierstudenters erfaring med relevansen av vitenskapsteori i praksisstudiene. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 9, 1 (jun. 2013), 35-49. DOI:https://doi.org/10.7557/14.2562.