[1]
Hansen, G.V. og Ramsdal, H. 2014. Bedre samhandling – er løsningen nye arenaer?. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 10, 1 (jun. 2014), 30–42. DOI:https://doi.org/10.7557/14.3008.