[1]
Rommetveit, M. og Tollefsen, A. 2015. Nærlys på tvang og makt overfor personer med utviklingshemming. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 10, 2 (jan. 2015), 4–18. DOI:https://doi.org/10.7557/14.3319.