[1]
GripsrudB.H., SøilandH. og LodeK. 2015. Ekspressiv skriving som egenterapeutisk verktøy ett år etter brystkreftdiagnosen - resultater fra en norsk pilotstudie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 10, 2 (jan. 2015), 45-61. DOI:https://doi.org/10.7557/14.3322.