[1]
Grønvik, C.K.U., Julnes, S.G. og Ødegård, A. 2015. En kvalitativ studie av sykepleiestudenters opplevelser av nye læringsaktiviteter i kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 10, 2 (jan. 2015), 91–105. DOI:https://doi.org/10.7557/14.3325.