[1]
Olsø, T.M., Almvik, A. og Norvoll, R. 2015. Hjelpsomme relasjoner. En kvalitativ undersøkelse av samarbeidet mellom brukere med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer og fagpersoner i to oppsøkende team. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 10, 2 (jan. 2015), 121–131. DOI:https://doi.org/10.7557/14.3327.