[1]
Hagtvedt, M.L. og Eri, T.S. 2015. Nyutdannede jordmødres vurdering av utdanning, klinisk kompetanse og arbeidsforhold. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 10, 2 (jan. 2015), 139–150. DOI:https://doi.org/10.7557/14.3329.