[1]
JulnesS.G., GrønvikC.K.U. og EinesT.F. 2015. Praksisveilederes opplevelse av et nytt veilednings- og vurderingsverktøy for sykepleierstudenter i praksis – en evalueringsstudie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 11, 1 (jun. 2015), 122–136. DOI:https://doi.org/10.7557/14.3484.