[1]
Sørby, S. og Fegran, L. 2015. ”En ny hverdag”. Mødres opplevelse av hverdagen med et prematurt barn, og støtten ved en ressurshelsestasjon. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 11, 2 (des. 2015), 61-75. DOI:https://doi.org/10.7557/14.3709.