[1]
Ulvund, I., Dale, K.Y. og Ødegård, A. 2015. Skal – skal ikke. Jordmødre og psykiatriske sykepleieres erfaringer med varsling av avvik. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 11, 2 (des. 2015), 86–96. DOI:https://doi.org/10.7557/14.3714.