[1]
BjørkquistC. 2015. Erfaringer med helsemonitorering for KOLS-pasienter. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 11, 2 (des. 2015), 200-211. DOI:https://doi.org/10.7557/14.3723.