[1]
Halding, A.-G., Fossøy, A.B., Moltu, C. og Grov, E.K. 2016. «Eit givande, men krevjande lagspel for å betre tenestene». Brukarerfaringar frå samarbeidsforsking. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 12, 1 (jun. 2016), 34–48. DOI:https://doi.org/10.7557/14.3773.