[1]
SortvikW., BogeJ., CallewaertS. og PetersenK.A. 2016. Korleis sjukepleievitskap materialiserer seg i lys av historisk oppkomst – kunnskapsgenerering i spenningsfeltet mellom klinikk og akademia. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 12, 1 (jun. 2016), 77–92. DOI:https://doi.org/10.7557/14.3777.