[1]
Alstveit, M., Halvorsen, A., Willumsen, E. og Ødegård, A. 2016. Lederen som innovatør og balansekunstner: en kvalitativ studie av lederes erfaringer fra forskningssamarbeid mellom helse- og velferdstjenestene og høyere utdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 12, 2 (des. 2016). DOI:https://doi.org/10.7557/14.4051.