[1]
Killie, P.A. og Debesay, J. 2016. Sykepleieres erfaringer med samhandlingsreformen ved korttidsavdelinger på sykehjem. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 12, 2 (des. 2016). DOI:https://doi.org/10.7557/14.4052.