[1]
Alteren, J. 2016. Et tidsskrift med mangfold. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 12, 2 (des. 2016). DOI:https://doi.org/10.7557/14.4060.