[1]
Stachowski, J. og Rye, J.F. 2017. Transnasjonale helsepraksiser. Bruk av helsetjenester blant polske arbeidsinnvandrere i Norge. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 13, 1 (feb. 2017). DOI:https://doi.org/10.7557/14.4074.