[1]
Ormbostad, H.A.K., Dale, K.Y., Gjengedal, E.J. og Stallvik, M. 2017. Faktorer som virker inn ved frafall i døgnbehandling for pasienter med ruslidelser. En case studie med vekt på både pasient- og behandlerperspektivet. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 13, 1 (feb. 2017). DOI:https://doi.org/10.7557/14.4076.