[1]
De Smedt, S.E. og Mehus, G. 2017. Sykepleieforskning i rurale områder i Norge; en scoping review. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 13, 2 (des. 2017). DOI:https://doi.org/10.7557/14.4238.