[1]
Dahl, K., Lohne, V. og Nortvedt, L. 2019. Helsevesenet trenger vår kompetanse- hvorfor ikke bruke den? En kvalitativ studie av filippinske sykepleieres opplevelse av veien til autorisasjon i Norge. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 15, 1 (jun. 2019), 16. DOI:https://doi.org/10.7557/14.4461.