[1]
Thorvaldsen Smith, S. og Haraldstad, K. 2019. Implementering av PICC-line – en kvalitativ studie av anestesisykepleieres erfaringer. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 14, 2 (jan. 2019). DOI:https://doi.org/10.7557/14.4470.