[1]
Totcheva, C. Øverås, Vedeler, J.S. og Slettebø, Åshild 2019. Forutsetninger for vellykket sosial innovasjon i sykehjem: ledernes perspektiv – en kvalitativ intervjustudie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 15, 1 (mar. 2019). DOI:https://doi.org/10.7557/14.4645.