[1]
Østhus, N., Storm, M. og Kristoffersen, M. 2021. Sykepleiere i hjemmebaserte tjenester – hvorfor fortsetter de i sin stilling?. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 17, 1 (jul. 2021). DOI:https://doi.org/10.7557/14.4975.