[1]
Eines, T.F., Mundal, I.P. og Grønvik, C.K.U. 2021. Kan tjenestedesign bidra til økt medvirkning og involvering for pasienter og brukere på individnivå i helse- og omsorgstjenestene?. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 17, 1 (mai 2021). DOI:https://doi.org/10.7557/14.5482.