[1]
Rønningen, G.E., Ausland, L.H. og Torp, S. 2021. Masteroppgaver som viktige bidrag til kunnskapsbasert helsefremmende arbeid?. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 17, 2 (aug. 2021). DOI:https://doi.org/10.7557/14.5535.