[1]
Neverdal, K. og Pinxsterhuis, I. 2021. Hvilken fagkompetanse kan ergoterapeuter tilføre FACT-team i oppfølgingen av personer med alvorlig psykisk lidelse? En kvalitativ studie . Nordisk tidsskrift for helseforskning. 17, 2 (aug. 2021). DOI:https://doi.org/10.7557/14.5536.