[1]
Amsrud, K.E., Skaug, E.-A. , Saunes, J., Undheim, L.-T. og Lyberg, A. 2021. Sykepleierstudenters erfaringer med Respons – et nytt lærings- og vurderingsverktøy i praksisstudier. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 17, 1 (jul. 2021). DOI:https://doi.org/10.7557/14.5620.