[1]
Torheim, H.I., Hammer, R., Skagøy, B. , Remen Nesje, I. , Pettersen, J. og Dahlborg Lyckhage, E. 2021. Kan en felles læringsarena gi sykepleiestudenter økt klinisk kompetanse? Om samarbeid mellom sykepleiestudenter, praksisveiledere og lærere i «Det tredje rommet». Nordisk tidsskrift for helseforskning. 17, 2 (aug. 2021). DOI:https://doi.org/10.7557/14.5743.