[1]
Myhrene Steffenak, A.K., Hjellestad Hauge, M. og Steinseth, E.B. 2021. Unge jenters oppfatning av hvordan stress pÄvirker kroppen deres : En fenomenografisk studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 17, 2 (aug. 2021). DOI:https://doi.org/10.7557/14.5764.