[1]
Renberg, H., Sommerseth, E. og Johannessen, A. 2022. Hvorfor velger ikke flere menn jordmoryrket? En kvalitativ studie med mannlige sykepleierstudenter. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 18, 1 (jan. 2022). DOI:https://doi.org/10.7557/14.5768.