[1]
Andersen, I.A., Øygard, S.H., Fossøy, A.B. og Gornitshni, K.S. 2022. Sjukepleiarar sine erfaringar med tverrprofesjonell rettleiing i spesialisthelsetenesta. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 18, 2 (okt. 2022). DOI:https://doi.org/10.7557/14.6210.