[1]
Grue, M., Hofsø, K., Dihle, A. og Steindal, S.A. 2023. Sykepleieres erfaringer med oppstart av non-invasiv ventilasjonsbehandling på sengepost med intermediærstue: En kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 19, 2 (des. 2023). DOI:https://doi.org/10.7557/14.6490.