[1]
Skaug, E.-A., Røssland, A. , Lyberg, A., Raustøl, A. og Helgesen, A.K. 2023. Kombinerte stillinger kan fremme samarbeid mellom sykepleierutdanning og praksisfelt: Erfaringer fra et prosjekt ved praksisstudier i sykehjem. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 19, 2 (aug. 2023). DOI:https://doi.org/10.7557/14.6754.