[1]
Kitzmüller, G. og Clancy, A. 2023. Leder, Trøstens betydning i helsevesenets rom. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 18, 3 (mai 2023). DOI:https://doi.org/10.7557/14.7022.