(1)
Thingnes, E. R.; Stalsberg, R. Kvalitative Aspekter Ved innføring Av Mobile røntgentjenester Til Sykehjem. En Studie Av Tre Faggruppers Forventninger. NorTidHelse 2010, 6, 14-28.