(1)
Thingnes, E. R.; Stalsberg, R. Kvalitative aspekter ved innføring av mobile røntgentjenester til sykehjem. En studie av tre faggruppers forventninger. NorTidHelse 2010, 6, 14-28.