(1)
LillevikO. G.; ØienL. Kvaliteter Hos Hjelperen Som Bidrar Til å Forebygge Trusler Og Vold Fra Klienter. NorTidHelse 2010, 6, 84-96.