(1)
Kvangarsnes, M. Kåre Heggen: Kvalifisering for profesjonsutøving: Sjukepleiar – lærar – sosialarbeidar; Abstract forlag, 2010. NorTidHelse 2010, 6, 121-122.