(1)
Sørfonden, W. B. Familiepraksis når leddgikt blir en del av husholdet. NorTidHelse 2011, 7, 3-15.