(1)
Rognsaa, R.; Fredriksen, S.-T. D. 15-åringers Opplevelser Av Overvekt Hos Jevnaldrende, En Fenomenologisk-Hermeneutisk Studie. NorTidHelse 2011, 7, 49-60.