(1)
Brenden, T. K.; Storheil, A. J.; Grov, E. K.; Ytrehus, S. Kompetanseutvikling i sykehjem; ansattes perspektiv. NorTidHelse 2011, 7, 61-75.