(1)
Mæhre, K. S.; Storli, S. L. Refleksjonsgrupper for sykepleierstudenter i klinisk praksis; en læringsarena for dannelse mellom teori - og praksisfelt. NorTidHelse 2011, 7, 91-109.