(1)
GranS. V.; LandmarkB. T. Kan Smertekartlegging Ved Bruk Av ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale) Bidra Til å Lindre Smerte Hos Eldre På Sykehjem?. NorTidHelse 2012, 8, 34-46.