(1)
EinesT. F.; ThylenI. Metodologiske Og Praktiske Utfordringer Ved Bruk Av Fokusgrupper Som Forskningsmetode - Med Fokus På pårørende Som Informanter. NorTidHelse 2012, 8, 94-107.