(1)
Eines, T. F.; Thylen, I. Metodologiske Og Praktiske Utfordringer Ved Bruk Av Fokusgrupper Som Forskningsmetode - Med Fokus På pårørende Som Informanter. NorTidHelse 2012, 8, 94-107.