(1)
Sommerseth, R.; Hanssen, H. Å forske via internett; Muligheter og utfordringer ved bruk av åpen lenke i rekruttering av informanter og innsamling av data. NorTidHelse 2012, 8, 59-74.