(1)
Pedersen, K. L.; Einarsen, K. A. Sykepleierstudenters Erfaring Med Relevansen Av Vitenskapsteori I Praksisstudiene. NorTidHelse 2013, 9, 35-49.