(1)
Evju, A. S.; Klette, G. S.; Kasen, A.; Bondas, T. ”Vi går inn i det private rommet til pasienten”. Sykepleieres erfaring med helsefremmende arbeid i somatiske polikliniske. NorTidHelse 2014, 10, 70-82.