(1)
Rommetveit, M.; Tollefsen, A. Nærlys på tvang og makt overfor personer med utviklingshemming. NorTidHelse 2015, 10, 4-18.