(1)
GripsrudB. H.; SøilandH.; LodeK. Ekspressiv Skriving Som Egenterapeutisk verktøy Ett år Etter Brystkreftdiagnosen - Resultater Fra En Norsk Pilotstudie. NorTidHelse 2015, 10, 45-61.